VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Vse manj je dobrih gostiln

Izvajalec:

Andrej Šifrer

Leto izdaje:

1981

Original intonacija:

G

Kapodaster:

brez

Avtor:

Administrator

- + - +

Sem vprašal k{G}elnarce, če {D}one kaj vedo,
če one kaj vedo, kam je ves{G}elje šlo.

Intro:
{_G} - {_C} - {_G} - {_C} - {_G} - {_C} - {_G}

Refren:
Vs{G}e manj je d{C}obrih gost{G}iln,     {C}      {G}
vs{G}e manj je d{C}obrih ljud{D}i,
vs{C}e bolj nas dolgčas razj{G}eda,{Em}
nekoč prij{Am}at’lji, zdaj t{D}ujci smo s{C}i.     {D}       {Am}          {G} 

Kitica:
Zn{G}anost in t{C}ehnika, {G}avto, televiz{Am}ija
s{C}o prikov{G}ali te v zl{D}ati brl{D7}og.
V{G}eč ne pozn{C}aš ljudi, vs{G}e bolj se t{Am}i mudi
{C}in prehit{G}evaš čas, ne zn{D}aš več priti v v{D7}as.

Refren:
Vs{G}e manj je d{C}obrih gost{G}iln,     {C}      {G}
vs{G}e manj je d{C}obrih ljud{D}i,
vs{C}e bolj nas dolgčas razj{G}eda,{Em}
nekoč prij{Am}at’lji, zdaj t{D}ujci smo s{C}i.    {D}       {Am}          {G} 

{_G} - {_C} - {_D} - {_Em} - {_C} - {_G} - {_D} - {_D7}

Kitica:
Mr{G}eža nev{C}idnih ječ st{G}iska nas pr{Am}eko pleč,
st{C}iska nas {G}in duši, tak{D}o smo sam{D7}i.
P{G}ustil bom m{C}estni čas, š{G}el bom živ{Am}et na vas,
č{C}as si bom s{G}am vzel, ne b{D}o me več v r{D7}okah imel.

Refren:
Š{G}el bom v d{C}obre gost{G}ilne,      {C}      {G}
š{G}el bom med d{C}obre ljud{D}i,
nal{C}il si bom čistega v{G}ina {Em}
in zap{Am}il se s prij{D}at’lji do dn{C}e.    {D}       {Am}          {G}   

Š{G}el bom v d{C}obre gost{G}ilne,{C}     {G}
š{G}el bom med d{C}obre ljud{D}i,
nal{C}il si bom čistega v{G}ina {Em}
in zap{Am}il se s prij{D}at’lji do dn{G}e.      {Em}
in zap{Am}il se s prij{D}at’lji do dn{C}e.    {D}       {Am}          {G}    

Podobne pesmi

- +