VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Tople oči

Izvajalec:

Nina Pušlar

Leto izdaje:

2021

Original intonacija:

C

Kapodaster:

brez

Avtor:

Administrator

- + - +

Kitica:
R{C}edki ljudj{G}e so še t{Am}akšni kot t{G}i,
vs{F}em se nesk{C}ončno mud{G}i.
Ti me posl{C}ušaš v tiš{G}ini zač{Am}utiš stvar{G}i,
k{F}i jih src{C}e govor{G}i.

Če po naklj{Am}učju se n{F}ama zgod{C}i,                {G}
da pot med n{Am}ama s{F}e razdel{C}i.                {G}
Če me nem{Am}ir prevzame,
v{F}em da na dos{C}egu rok boš z{G}ame
le t{F}i, ti takšen s{G}i.

Refren:
Ker brez bes{Am}eeed b{F}oš povedal, d{C}a imaš me r{G}ad.
In brez bes{Am}eeed b{F}oš priznal s pogl{C}edom takr{Em7}at.
Da sva vr{Am}edu in vs{F}e dobro b{C}o,                {G}
da boš uj{Am}el mi m{F}odro neb{C}o.                {G}

Ljudje, ki č{Am}utijo kot t{F}i
imajo n{C}ekaj kar v dr{G}ugih več n{F}i,
tople oč{G}i.

Kitica:
Kd{C}o še v teh č{G}asih bes{Am}edo drž{G}i,
{F}upanje v dr{C}ugem bud{G}i.
A jaz nasl{C}onim se n{G}ate, za{Am}upam stvar{G}i,
k{F}i jih raz{C}umeš le t{G}i.

Če po naklj{Am}učju se n{F}ama zgod{C}i,                {G}
da pot med n{Am}ama s{F}e razdel{C}i.                {G}
Če me nem{Am}ir prevzame,
v{F}em da na dos{C}egu rok boš z{G}ame
le t{F}i, ti takšen s{G}i.

Refren:
Ker brez bes{Am}eeed b{F}oš povedal, d{C}a imaš me r{G}ad.
In brez bes{Am}eeed b{F}oš priznal s pogl{C}edom takr{Em7}at,
da sva vr{Am}edu in vs{F}e dobro b{C}o,                {G}
da boš uj{Am}el mi m{F}odro neb{C}o.                 {G}

Ljudje, ki č{Am}utijo kot t{F}i
imajo n{C}ekaj kar v dr{G}ugih več n{F}i,
tople oč{G}i.

{Am}               {F}                {C}...tople oč{G}iii...
Ooo{Am}ooo, u{F}ooo ooo, u{C}ooo ooo, aaa aaa{Em7} aaa...

Da sva vr{Am}edu in vs{F}e dobro b{C}o,                {G}
da boš uj{Am}el mi m{F}odro neb{C}o.                {G}

Ljudje, ki č{Am}utijo kot t{F}i
imajo n{C}ekaj kar v dr{G}ugih več n{F}i,
tople oč{G}i.

Kitica:
Čl{C}ovek, člov{G}eku, bliž{Am}ina se zd{G}i,
č{F}e mu ob str{C}ani stoj{G}i.
In ne gled{C}e kaj med n{G}ama se kd{Am}aaaj zgod{G}i,
v{F}em da ob men{G}i boš ti...           {C}

Podobne pesmi

- +