VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Svobodno sonce

Izvajalec:

Slovenski Band Aid

Leto izdaje:

2021

Original intonacija:

C

Kapodaster:

brez

Avtor:

Administrator

- + - +

Kitica:
{C}Sanjam deželo, ki prav{F}ični mir pozn{G}a,
{C}dolga je cesta, po kat{F}eri prideš tj{G}a.
{F}Ta pot je brez k{C}onca, {F}a vodi napr{C}ej,
{F}premnoga življ{C}enja ugaš{G}ajo ob njej.

{C}Krste junakov zamud{F}ile so pok{G}op,
{C}mati zaman je, polož{F}ila cvet je v t{G}op,
{F}žaluje še z{C}emlja, {F}oblita s krvj{Am}o,
{F}svinčeno je m{C}orje, žel{G}ezno je nebo.

Refren:
Svobodno s{C}once naj s{F}ije sp{C}et
na to dež{Am}elo in n{F}a ves sv{G}et.
Svobodna p{F}esem za vse ljud{C}i           {G}            {Am}
top{F}ov grm{C}enje {G}naj preglas{C}i.

Kitica:
{D}Mrtvi zvonovi so bil{G}i brez zaklon{A}išč
{D}zadnja svetloba bo raz{G}uma, bede bl{A}išč.
{G}A človek ne m{D}ore {G}verjeti v tem{Hm}o,
{G}odprimo vsa {D}okna in ozr{A}imo se v nebo.

Refren:
Svobodno s{D}once naj s{G}ije sp{D}et
na to dež{Hm}elo in n{G}a ves sv{A}et.
Svobodna p{G}esem za vs{A}e ljud{D}i             {A}          {Hm}
top{G}ov grm{D}enje {A}naj preglas{D}i.

{C}Katedrale, mostovi, domovi, boln{D}išnice,
{Am}gledališča, plesišča, magistr{D}at,
{Hm}stvari izgubljaj{A}o im{G}ena,
{Em}vse bolj kot hiše so brez vr{A}at.

{_D} - {_G} - {_D} - {_Hm} - {_G} - {_A}
{_G} - {_A} - {_D} - {_A} - {_Hm} - {_G} - {_D} - {_A} - {_D}

Refren:
Svobodno s{C}once naj s{F}ije sp{C}et
na to dež{Am}elo in n{F}a ves sv{G}et.
Svobodna p{F}esem za vse ljud{C}i           {G}            {Am}
top{F}ov grm{C}enje {G}naj preglas{C}i.

The sun of fr{C}eedom will sh{F}ine ab{C}ove,
we want to l{Am}ive in a l{F}and of lov{G}e.
The sun of fr{F}eedom must stop the war{C}           {G}            {Am}
and th{F}en my pe{C}ople {G}shall overc{C}ome.

Svobodno s{Am}ooonc{F}eee, s{Dm}oooonc{G}eee sije sp{C}eeet!
{C}...sije spet
{C}...sije spet
{C}...sije spet
{C}...freedoooooom.

Podobne pesmi