VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Sladka kot med

Izvajalec:

MI2

Leto izdaje:

2010

Original intonacija:

E

Kapodaster:

brez

Avtor:

Administrator

- + - +

Intro:
{_E} - {_G#m} - {_C#m} - {_A} - {_H}

Kitica:
Dobro v{E}em, da od spom{G#m}inov
bolj ot{C#m}ožno se živi,
da obr{A}abljene vse rime so na m{H}aj.
A me vl{G#}eče, kakor druge,
ki so b{C#m}ivali kdaj tam,
da odt{A}avam spet tja v tisti mali kr{H}aj.

Pod gor{E}o, pod grad v pek{G#m}arno,
z vonjem kr{C#m}uha zjutraj ob treh.
Vse do k{A}ina, kamor treba je čez m{H}ost.
V g{G#}orco pred oltar,
v m{C#m}ali nočni bar.
Na t{A}opli jug, na sonce in mlad{H}ost.

Refren:
Bla je sl{A}adka kot med,
bla je n{H}ežna kot cvet,
bla je b{E}oljša od dr{G#}ugih des{C#m}et.
Jaz pa h{A}otel sem v svet
svojo zv{H}ezdo ujet
in jo p{E}ustil poč{G#}asi ven{A}et.

Kitica:
Kakor t{E}akrat slišim zv{G#m}oke,
vidim b{C#m}arve, tipam stvari.
Padam v sn{A}eg, sušim obraz pod mavric{H}o.
In še č{G#}utim njen korak,
ko odh{C#m}ajal sem na vlak,
sramežlj{A}iv poljub na lica za slov{H}o.

Refren:
Bla je sl{A}adka kot med,
bla je n{H}ežna kot cvet,
bla je b{E}oljša od dr{G#}ugih des{C#m}et.
Jaz pa h{A}otel sem v svet
svojo zv{H}ezdo ujet
in jo p{E}ustil poč{G#}asi ven{C#m}et.

{_F#} - {_G#} - {_C#m} - {_C} - {_C#m}
{_F#} - {_G#} - {_C#m} - {_C} - {_H}

Kitica:
Dobro v{E}em, da pri spom{G#m}inih
se člov{C#m}eku v glavnem zdi,
da za naz{A}aj izgleda vedno vse bolj lep{H}o.
A t{G#}u pa tam priznam,
pris{C#m}ežem, ni me sram,
zal{A}otim se, da mislim le na nj{H}o.

Refren:
Bla je sl{A}adka kot med,
bla je n{H}ežna kot cvet,
bla je b{E}oljša od dr{G#}ugih des{C#m}et.
Jaz pa h{A}otel sem v svet
svojo zv{H}ezdo ujet
in jo p{E}ustil poč{G#}asi ven{C#m}et.

Bla je sl{A}adka kot med,
bla je n{H}ežna kot cvet,
bla je b{E}oljša od dr{G#}ugih des{C#m}et.
Jaz pa h{A}otel sem v svet
svojo zv{H}ezdo ujet
in jo p{E}ustiu poč{G#}asi ven{A}et....
in jo p{F#m}usto v Rog{H}atci ven{E}et.

Podobne pesmi

- +