VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Pomlad v mestu

Izvajalec:

Eva Černe

Leto izdaje:

2007

Original intonacija:

E

Kapodaster:

brez

Avtor:

Administrator

- + - +

Intro:
{_E} - {_E}

Kitica:
{E}Kar tako nen{H}adoma,
{C#m}v mestu č{H}utim poml{G#m}ad.
{A}Zima br{H}ez posl{G#m}avljanj{E}a,
odšl{F#m}a je k{A}akor t{H}at.
{F#m}Ulice odiš{H}avi v{C#m}eter,         {H}
{F#m}z dihom sv{A}ežih tr{H}at.

Refren:
Ljubljana je sp{E}et olepšan{H}a,
v zelenju se b{A}elo lesket{E}a.
V parkih smeh ot{H}rok, življ{G#}enje povs{C#m}od.
Poml{H}adni polj{F#m}ub, si ukr{A}adeta dv{H}a.

Kitica:
{E}Vrba k reki skl{H}onjena,
{C#m}sprehaj{H}alčev kor{G#m}ak.
{A}Z belim cv{H}etom j{G#m}ablan{E}a,
snež{F#m}i na b{A}eli tl{H}ak
{F#m}in ljubezen drht{H}i v zr{C#m}aku,         {H}
{F#m}naj jo vd{A}ihne prav vs{H}ak.

Refren:
Ljubljana je sp{E}et olepšan{H}a,
v zelenju se b{A}elo lesket{E}a.
V parkih smeh ot{H}rok, življ{G#}enje povs{C#m}od.
Poml{H}adni polj{F#m}ub, si ukr{A}adeta dv{H}a.

Ljubljana je sp{E}et olepšan{H}a,
v zelenju se b{A}elo lesket{E}a.
V parkih smeh ot{H}rok, življ{G#}enje povs{C#m}od.
Poml{H}adni polj{F#m}ub, si ukr{A}adeta dv{H}aaaa...

{F#m}V mestu je spet pomlad,
čuti jo stari gr{C#m}ad in ulice.
{F#m}Čutim jo tudi j{D}az,
še ti odpr{H}i, odpri src{G}eeeee{F}eeeee{C}eee....
...b{B}elo lesket{F}a.
V parkih smeh ot{C}rok, življ{A}enje povs{Dm}od,
poml{C}adni polj{Gm}ub si ukr{B}adeta dv{C}a.

Refren:
Ljubljana je sp{F}et olepšan{C}a,
v zelenju se b{B}elo lesket{F}a.
V parkih smeh ot{C}rok, življ{A}enje povs{Dm}od.
Poml{C}adni polj{Gm}ub, si ukr{B}adeta dv{C}aaa...
...m{F}idvaaaa...

Podobne pesmi

- +