Nasmeh poletnih dni

Izvajalec: Moni Kovačič

Intro:
{_Dm} - {_B} - {_C} - {_F} - {_B} - {_C} - {_C7} - {_F}

Kitica:
{F}Ob morju je dež{B}ela iz sanj,
{C7}poletje je kakor m{F}ati.
{B}V naročje toplo v{C7}abi nas vse,
ki smo osamljeni zn{F}ašli se tu.

{F}Ob rdečem vinu p{B}esmi kitar,
{C7}čarobna luna ob m{F}orju,
{B}da vsak od nas si zd{C7}aj najde par,
živi kot v pesmi st{F}ari.

Refren:
{F}Naaasm{C}eeeeh p{Dm}ooool{C}etnih dni,
ko si ml{C7}ad, je svet poln r{F}adosti.
{F}Pooolj{C}uuub p{Dm}ooool{C}etnih dni
je vab{C7}ilo v svet ljub{F}ezni.

{F}Naaasm{C}eeeeh p{Dm}ooool{C}etnih dni,
v srcu p{C7}oje sto kit{F}ar noči.
{F}Pooolj{C}uuub p{Dm}ooool{C}etnih dni,
je najl{C7}epši čas življ{F}enja.

Kitica:
{F}Ob rdečem vinu p{B}esmi kitar,
{C7}čarobna luna ob m{F}orju,
{B}da vsak od nas si zd{C7}aj najde par,
živi kot v pesmi st{F}ari.

Refren:
{F}Naaasm{C}eeeeh p{Dm}ooool{C}etnih dni,
ko si ml{C7}ad, je svet poln r{F}adosti.
{F}Pooolj{C}uuub p{Dm}ooool{C}etnih dni
je vab{C7}ilo v svet ljub{F}ezni.

{F}Naaasm{C}eeeeh p{Dm}ooool{C}etnih dni,
v srcu p{C7}oje sto kit{F}ar noči.
{F}Pooolj{C}uuub p{Dm}ooool{C}etnih dni,
je najl{C7}epši čas življ{F}enja.

{G}Naaasm{D}eeeeh p{Em}ooool{D}etnih dni,
ko si ml{D7}ad, je svet poln r{G}adosti.
{G}Pooolj{D}uuub p{Em}ooool{D}etnih dni,
je vab{D7}ilo v svet ljub{G}ezni.

{G}Naaasm{D}eeeeh p{Em}ooool{D}etnih dni,
v srcu p{D7}oje sto kit{G}ar noči.
{G}Pooolj{D}uuub p{Em}ooool{D}etnih dni,
je najl{D7}epši čas življ{Em}enja....

{_C} - {_D} - {_G} - {_C} - {_D} - {_D7} - {_G}