VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Mars in Venera

Izvajalec:

Tinkara Kovač

Leto izdaje:

2016

Original intonacija:

Es

Kapodaster:

1 polje

Avtor:

Administrator

- + - +

Intro:
{_Hm} - {_G} - {_A} - {_Hm} - {_G} - {_A}

Kitica:
Na m{Hm}izi zemljevidov, {G}......{A}zamask{Hm}iranih obrazov.         {G}             {A}
Or{Hm}anžni so spomini,{G}......{A} m{Hm}ojih, tvojih jazov.         {G}             {A}
{Hm}Je to modr{G}ost?{A} Je to tv{Hm}oja nor{G}ost?

Kaj pom{Hm}eni ta prazn{G}ina             {D}                {A}
med vrst{Hm}icami spom{G}ina?           {D}                {A}
S{Hm}em se spotakn{G}ila {D}aaaaaa{A}aaa
in sm{Hm}isel zamud{G}ila?           {D}                {A}
{Hm}Je vs{G}e to r{D}es? {A}Je to{Hm}pooot d{A}o neb{G}es?

Refren:
{Hm}A se tukaj sv{F#m}et konča,         {G}             {A}
kjer so p{Hm}olja svetla m{F#m}orja?         {G}             {A}
{Hm}A si upaš z m{F#m}ano tja         {G}             {A}
v tiste č{D}uuudn{A}eee kr{G}aaaj{A}eee?

{Hm}A se tukaj sv{F#m}et konč{G}a,              {A}
nad prep{Hm}adom Mars in V{F#m}enera?         {G}             {A}
{Hm}A si upaš z m{F#m}ano tj{G}a             {A}
v tiste č{D}uuudn{A}eee kr{G}aaaj{D}eee b{Hm}ooož{A}at zm{G}aje?

Kitica:
Vč{Hm}asih se spraš{D}ujem, {G}aaaaa{A}aaa
kd{Hm}aj v dnevu s{D}em priv{G}id.           {A}
Vedno r{Hm}aje v barvah pl{D}ujem,         {G}             {A}
na podstr{Hm}ešju star{D}ih knjig.         {G}             {A}
{Hm}In n{G}ajin pl{D}es,           {A}
med ov{Hm}inkii{A}iii do neb{G}es.

Refren:
{Hm}A se tukaj sv{F#m}et konča,         {G}             {A}
kjer so p{Hm}olja svetla m{F#m}orja?         {G}             {A}
{Hm}A si upaš z m{F#m}ano tja         {G}             {A}
v tiste č{D}uuudn{A}eee kr{G}aaaj{A}eee?

{Hm}A se tukaj sv{F#m}et konč{G}a,               {A}
nad prep{Hm}adom Mars in V{F#m}enera?         {G}             {A}
{Hm}A si upaš z m{F#m}ano tj{G}a             {A}
v tiste č{D}uuudn{A}eee kr{G}aaaj{D}eee b{Hm}oooooož{A}at zm{G}aje?

{_D} - {_G} - {_D} - {_G} - {_A}

Refren:
{Hm}A se tukaj sv{F#m}et konč{G}a,                {A}
nad prep{Hm}adom Mars in V{F#m}enera?         {G}             {A}
{Hm}A si upaš z m{F#m}ano tj{G}a             {A}
v tiste č{D}uuudn{A}eee kr{G}aaaj{A}eee

{D}Ooouuu ooo{A}uuu ooouuu {G}a se tukaj sv{A}et konč{D}a
Ooouuu ooo{A}uuu ooouuu {G}a se s tabo sv{A}et konč{Hm}a
Ooouuu ooo{A}uuu ooouuu {G}a si upaš z m{A}anooo
č{D}uuudn{A}eee kr{G}aaaj{D}eee, b{Hm}ooooož{A}at zm{G}aaaj{A}eee
{Hm}Ooouuu ooouuu ooo{G}uuu

Podobne pesmi