VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Gravitacija

Izvajalec:

Zmelkoow

Leto izdaje:

2000

Original intonacija:

H

Kapodaster:

brez

Avtor:

Administrator

- + - +

Intro:
{_F#} - {_E} - {_H} - {_C#}
{_F#} - {_E} - {_H} - {_C#}

Refren:
{A}Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o
in l{D}epše ‘zgledam{A}o.
Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o
in l{D}epše ‘zgledam{A}o.        {G#}              {C#}

Kitica:
Po zgl{F#}edu najboljšega b{C#}enda iz Knežaka,
smo nared{G#}ili en komad, za Zm{H}elkoowa junaka.
Je šv{F#}oh kot Poljsko pivo in h{C#}iter kot raketa
in sk{G#}oči v daljino tri m{H}etre brez zaleta.

Smo šl{F#}i biciklirat od {C#}Izole do Kopra
in smo sk{G#}oraj ostali brez Ž{H}areta basista.
Na l{F#}evi strani morje, na d{C#}esni je b’la cesta,
nad n{G#}ami nebo, nad nj{H}im pa nebesa.

Na R{F#}exu je Žare ‘zgub{C#}il ravnotežje,
na r{G#}avnem odseku je zgrm{H}el dol na skale.
Je b’lo t{F#}am eno dete v cv{C#}etu pubertete,
je brez m{G#}odrčka ležala na bris{H}ači od tete.

Refren:
{A}Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o
in l{D}epše ‘zgledam{A}o.
Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o
in l{D}epše ‘zgledam{A}o.          {G#}              {C#}

Kitica:
Je gravit{F#}acija melon ukrivila Ž{C#}aretu pogled
in je p{G#}ista pod njim ‘zgub{H}ila pravo smer.
Še sr{F#}ečo je imel, da je p{C#}adu na glavo,
nj{G#}emu ni b’lo nič, malo j{H}e okrušu skalo.

Medt{F#}em pa je Damjan pov{C#}ozu Madžara,
ki je vij{G#}ol’často opečen, menjal g{H}umo ves nesrečen.
J{F#}az sem pa zgazu cel t{C#}aborniški vod,
s kaz{G#}alci v zraku so isk{H}ali zahod.
In n{F#}aj še kdo reče, da je pri t{C#}abornikih varno,
v{G#}aren si samo, če poč{H}ivaš doma.

Zg{F#}odba je izmišljena, a t{C#}o sploh ni važno,
le po n{G#}auku se vidi kol’ko p{H}esnik velja.
...{H}en, dva, pet, sedem, dev{A}et...

Refren:
{A}Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o
in l{D}epše ‘zgledam{A}o.
Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o
in l{D}epše ‘zgledam{A}o.
Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o
in l{D}epše ‘zgledam{A}o.
Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}ooo...
...in l{D}epše ‘zgledam{A}ooo...

{A}Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o
in l{D}epše ‘zgledam{A}o.
{A}Več kot sp{E}ijemo, boljši sm{H}o...
....in l{D}epše ‘zgledam{A}ooo ooo ooo oooooo...

Podobne pesmi

- +