VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Čez Šuštarski most

Izvajalec:

Majda Sepe

Leto izdaje:

2012

Original intonacija:

Es

Kapodaster:

3 polje

Avtor:

Administrator

- + - +

Intro:
{_C} - {_Am} - {_D} - {_G} - {_C}

Kitica:
V Ljublj{C}ani za Ljublj{E7}anico, tam n{Am}ajde vsak vse, k{C7}ar želi,
tam skr{F}ije med cvetl{C}ice te J{D7}lija b{G7}ar.
Če s{C}i zaljubljen, č{E7}e si mlad, {Am}a čez leto {C7}in čez dan
priš{F}el boš tja z nev{C}esto n{Dm}a mag{G7}istra{C}t.

Refren:
Č{C}ez Š{E7}uštarski m{Am}ost,           {C7}
č{F}ez Š{C}uštarski m{D7}ost,           {G7}
l{C}evo na M{E7}estni trg, d{Am}esno na St{C7}ari trg,
p{F}o spomine, p{C}o mladost čez Š{Dm}uštarsk{G7}i mos{C}t.

Kitica:
V Ljublj{C}ani za Ljublj{E7}anico n{Am}ajde vsak, kar {C7}išče,
tam z{F}a večerjo V{C}itez kop{D7}una ti d{G7}a
in M{C}aček cvička rd{E7}ečega in če z m{Am}ačkom greš od t{C7}am,
lahk{F}o potunkaš gl{C}avo v R{Dm}obbov v{G7}odnja{C}k.

Refren:
Č{C}ez Š{E7}uštarski m{Am}ost,           {C7}
č{F}ez Š{C}uštarski m{D7}ost,           {G7}
l{C}evo na M{E7}estni trg, d{Am}esno na St{C7}ari trg,
p{F}o spomine, p{C}o mladost čez Š{Dm}uštarsk{G7}i mos{C}t.

L{Dm}ajla lajla l{G7}ajla, l{C}ajla la l{Am}aaaa, l{Dm}ajla lajla l{G}ajla li l{C}aaaa
L{Dm}ajla lajla l{G7}ajla, l{C}ajla la l{Am}aaaa, l{Dm}ajla lajla l{G}ajla li l{C}aaaa

Kitica:
V Ljublj{C}ani za Ljublj{E7}anico, tam n{Am}ajde vsak, kar {C7}išče,
fant s{F}ulico, mož cv{C}iček in l{D7}una balk{G7}on,
najv{C}ečjo knjigo {E7}učenjak, m{Am}inikrilo d{C7}eklica,
še t{F}ole svojo p{C}esem n{Dm}ašla s{G7}em ta{C}m.

Refren:
Č{C}ez Š{E7}uštarski m{Am}ost,           {C7}
č{F}ez Š{C}uštarski m{D7}ost,           {G7}
l{C}evo na M{E7}estni trg, d{Am}esno na St{C7}ari trg,
p{F}o spomine, p{C}o mladost čez Š{Dm}uštarsk{G7}i mos{C}t.

L{Dm}ajla lajla l{G7}ajla, l{C}ajla la l{Am}aaaa, l{Dm}ajla lajla l{G}ajla li l{C}aaaa
L{Dm}ajla lajla l{G7}ajla, l{C}ajla la l{Am}aaaa, l{Dm}ajla lajla l{G}ajla li l{C}aaaa
L{Dm}ajla lajla l{G7}ajla, l{C}ajla la l{Am}aaaa, l{Dm}ajla lajla l{G}ajla li l{C}aaaa

Podobne pesmi

- +