VSI IZVAJALCI
0-9 a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w y z ž
VSE PESMI

Čebelar

Izvajalec:

Ans. Lojzeta Slaka

Leto izdaje:

1995

Original intonacija:

Es

Kapodaster:

1 polje

Avtor:

Administrator

- + - +

Intro:
{_D} - {_D7} - {_G} - {_A} - {_G} - {_A} - {_D} - {_A} - {_D}

Kitica:
S{A}once šl{D}o je za gor{A}o, mrak je pad{A7}el na zemlj{D}o,
p{A}esem čr{D}ička sl{D7}iši s{G}e, k večernem’ poč{A}itk{G}u v{A}abi vs{D}e.

V m{A}ojem s{D}rcu je nem{A}ir na jesensk{A7}i ta več{D}er,
t{A}iho st{D}opim s{D7}am čez pr{G}ag, grem v moj st{A}ar{G}i č{A}ebelnj{D}ak.      {A}        {D}

Refren:
Kak{G}o lepo mi z{D}ašumijo, kak{D7}o lepo mi z{G}adišijo,
a v srcu m{D}i spom{D7}in na ml{C}ade dn{D}i bud{G}ijo.

Čeb{G}elice, čeb{D}elice, saj m{D7}oje ste prij{G}ateljice,
pozabi v{D}as nikd{D7}ar ta st{C}ari č{D}ebel{G}ar.

{_G} - {_D} - {_D7} - {_G} - {_D} - {_D7} - {_C} - {_D} - {_G} - {_A7}

Kitica:
V m{A}ojem s{D}rcu je nem{A}ir na jesensk{A7}i ta več{D}er,
čr{A}iček p{D}esem j{D7}e odp{G}el, a meni spo{A}min{G}e, č{A}as je vz{D}el.      {A}        {D}

Refren:
Tak{G}o lepo mi z{D}ašumijo, o kak{D7}o lepo mi z{G}adišijo,
a v srcu m{D}i spom{D7}in na ml{C}ade dn{D}i bud{G}ijo.

Čeb{G}elice, čeb{D}elice, saj m{D7}oje ste prij{G}ateljice,
pozabi v{D}as nikd{D7}ar, ta st{C}ari č{D}ebel{G}ar.

{_G} - {_D} - {_D7} - {_G}

pozabi v{D}as nikd{D7}ar, ta st{C}ari č{D}ebel{G}ar.

Podobne pesmi

- +